Privacybeleid

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
voor de gehele Europese Unie in werking.
Dit heeft ook invloed op uw persoonlijke data als klant van onze praktijk.

Dierenarts Gerd Theel’s/Dierenartsenpraktijk Naarden’s privacybeleid is voorafgaand aan 25 mei geüpdated om aan deze nieuwe wetgeving te voldoen. Om u van dienst te kunnen blijven, is onze praktijk verplicht om toestemming aan u te vragen voor specifieke vernieuwingen/aanpassingen.

Als we geen toestemming van u krijgen om uw data te verwerken volgens de richtlijnen van onze Algemene Voorwaarden en ons vernieuwde Privacybeleid of geen toestemming krijgen om uw gegevens te delen met onze externe collegae, die alleen verstrekt wordt als dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening aan u, kunnen we u niet langer met onze diensten ondersteunen.

 1. Verzamelen van uw informatie door onze dierenartsenpraktijk

1.1. Wanneer u zich in onze praktijk registreert, noteren wij van uzelf uw naam, adres, woonplaats, emailadres en (mobiele) telefoonnummer. Verder verzamelen we de volgende basisinformatie van uw dier: diernaam, geslacht, geboortedatum en chipnummer (indien aanwezig) alsmede de ziektegeschiedenis.
(Dit laatste kunnen we op uw verzoek – bij eventueel eerder bestaande informatie over de ziektegeschiedenis van uw dier bij een andere behandelaar – aldaar opvragen).

1.2. Om u te herinneren aan de jaarlijkse enting en vlooien/teken- en wormbehandelingen bewaren we daartoe deze gegevens van uw dier en uw (email)adres en (mobiele)telefoonnummer.

1.3. Wij gebruiken deze gegevens NOOIT voor onderzoek, enquêtes of marketingdoeleinden, anders dan het doorgeven van het gewenste moment van gewenste herhaling van de preventieve behandelingen.

1.4. Om uw dier-eigenaar identiteit te controleren zoals vereist door de toepasselijke Wet gebruiken we van u als eigenaar dus uw (email)adres en (mobiele)telefoonnummer.

1.5. Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen we informatie met betrekking tot de gezondheid en behandeling van uw dier. Deze gegevens blijven – zolang u klant bij ons bent – bewaard op de digitale patiëntenkaart.
Deze gegevens kunnen bij een doorverwijzing met uw toestemming overgedragen worden aan de beoogd vakspecialist die uw dier verder behandelt.

1.6. Wanneer u een van onze preventieplannen gebruikt verzamelen wij informatie over u bankgegevens ter uitvoering van een automatische incasso.

 1. Het gebruiken van informatie over u

2.1. Wij gebruiken boven genoemde informatie over u om onze veterinaire diensten goed uit te kunnen voeren.

2.2. We kunnen boven genoemde verzamelde informatie over u en uw dier gebruiken om met u te communiceren over nieuws en updates van onze diensten, om u te informeren over eventuele acties, maar alleen die acties welke door onze praktijk geïnitieerd worden.

2.3. We gebruiken de over u verzamelde informatie slechts voor praktijkrelevante zaken als ent-herinneringen, ziektebehandeling en periodieke acties.

2.4. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en het voorkomen van achterstallige betalingen.

 1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

3.1 We kunnen over u en uw dier verzamelde (onderzoeks-)informatie met elk lid binnen onze groep, binnen onze praktijk delen. Deze gegevens kunnen worden overgedragen om u volledige veterinaire service aan te kunnen bieden. Deze andere services beduiden o.a.: vaccinatie, urine-, bloed- en ander onderzoek, alsmede doorgeven van patientbehandelgegevens aan een eventuele specialist voor vervolgbehandeling buiten onze praktijk(en).

3.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden
die namens ons taken uitvoeren, waaronder onderzoek en behandeling
op doorverwijzing door specialisten.

3.3. We delen verder geen andere informatie over u met derden,
anders dan in 3.2 genoemd.

3.4. We kunnen door ons over u verzamelde informatie openbaren als
(i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving en (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden om onze rechten te beschermen.

3.5. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met onze veterinaire diensten en in overeenstemming met dit privacybeleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Data Security, beveiliging van uw gegevens

4.1. Wij gebruiken een online praktijkmanagementsysteem van Idexx Animana BV. Zij gebruiken het datacenter van Amazon Web Services (AWS) in Frankfurt, Duitsland, om uw gegevens te bewaren. Dit centrum is eind 2014 geopend en bevindt zich in het hart van een van de best bekabelde gebieden in Europa.

4.2. IDEXX Animana B. V. is een Nederlandse entiteit en valt als zodanig onder de Europese Richtlijn 95/46 voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de nieuwe regelgeving 2016/679, ook wel bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018. IDEXX Animana handelt als ‘verwerker’. Dit betekent dat zij persoonsgegevens verwerken alleen names Dierenartsenpraktijk Naarden en volgens onze instructies (‘gegevensbeheerder’). AWS is ontworpen en gebouwd om tegemoet te komen aan de strenge compliancestandaarden als ISO 27001, SOC 1, PCI DSS niveau 1, om er maar een paar te noemen (zie de pagina over AWS Compliance voor meer info). AWS voldoet volledig aan alle van toepassing zijnde EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.

4.3. Dit niveau van beveiliging kan alleen effectief zijn als u bepaalde beveiligingspraktijken zelf ook volgt, en nooit uw bij ons opgeslagen gegevens deelt met andere personen.

4.4. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.
Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben genoteerd, zullen wij strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

 1. Gegevensbescherming van u, de patient-eigenaar

Idexx Animana BV is verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens van de patient-eigenaar, welke zijn verwerkt, overgebracht en opgeslagen in hun systemen.

 1. Bewaring van de van u opgeslagen gegevens

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie te bewaren gedurende een bepaalde periode.

Wij behouden ons het recht voor om uw patientinformatie te verwijderen bij de beëindiging van onze patient-behandelaar relatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen zullen we uw gegevens, bijvoorbeeld de ziektegeschiedenis van uw dier, blijven opslaan, die u b.v. nodig kan hebben voor overgang naar een andere behandelaar.

 1. Cookies & Web Beacons

Wij gebruiken cookies en web beacons op onze website. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, mobiele telefoon of een ander apparaat worden geplaatst als u van onze website of van een van onze toepassingen of web-based software gebruik maakt. Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen of andere web programmeercode die kunnen worden opgenomen in de website en een van onze e-mailberichten. Dit gebruiken wij uitsluitend om onze website te monitoren en te optimaliseren.

 1. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van dierenartsenpraktijk Naarden, let er dan zelf op dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacybeleid van derden. U moet een dergelijk privacybeleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites

 1. Uw privacy keuzes

9.1. U kunt ons altijd benaderen als u niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie met en over u, zoals beschreven in dit privacybeleid (b.v. de vaccinatie-herinnering) wenst deel te nemen, door ons te benaderen op het onderstaande e-mail of kantooradres.
Uw opt-out verzoek zal worden verwerkt binnen 7 dagen na de datum
waarop we deze ontvangen.

9.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

 1. Toepasselijk recht

10.1. Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands en Europees recht.

10.2. Dit privacybeleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

 1. Contact:

info@dierenartsnaarden.nl / g.j.theel@dierenartsnaarden.nl