Algemene voorwaarden

Behandelingsovereenkomst in verband met ‘De Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)

Geachte klant,

U staat met uw huisdier (en) en/of paarden ingeschreven bij onze praktijk. Vanwege de wet “Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)” zijn wij genoodzaakt uw gegevens vanaf heden te verwerken volgens nieuwe richtlijnen en voorwaarden. Dit houdt in dat iedere keer als uw dier behandelt wordt, er een handelsovereenkomst met algemene voorwaarden en regels ontstaat, waar wij ons als kliniek aan dienen te houden.

Wij willen deze regels inzichtelijk maken voor u.

Huisregels

Dieren worden in een reismandje/ aangelijnd binnen gebracht;

Patiënten en hun eigenaren wachten op hun beurt en blijven in de wachtkamer tenzij anders aan hen wordt gevraagd;

Indien u meerdere dieren wilt meenemen dan waarvoor oorspronkelijk tijd is ingepland, dient u dit tenminste 24 uur van te voren door te bellen;

Indien uw dier urineert of defeceert in de praktijk wordt u vriendelijk verzocht dit te melden bij de assistente. Zij zal ervoor zorgen dat het wordt opgeruimd;

Uw dier dient schoon op consult te komen (bijvoorbeeld wél een oudere kat die zijn urine laat lopen, maar niet een jonge hond die net gezwommen heeft en in de poep heeft liggen rollen). De dierenarts en assistente hebben het recht het dier op dat moment af te wijzen voor bezoek.

Kosten & betalingsregeling

Ophalen medicatie moet direct aan de balie worden afgerekend.

Indien u uw afspraak korter dan 24 uur van tevoren afzegt zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

De kosten worden per behandeling bepaald en kunnen variëren, afhankelijk van de duur en de intensiteit van het consult/ de behandeling;

Telefonische consulten worden in rekening gebracht

Overleg met de specialist wordt in rekening gebracht;

Betaling geschiedt direct na het consult of behandeling per pin of contant, tenzij duidelijk anders is besproken met de dierenarts.

Prijsindicaties over behandelingen kunnen afwijken van het uiteindelijke bedrag, dit is maximaal 20%.

Betalingsafspraken kunnen worden gemaakt onder de volgende voorwaarden:

Er komen  €7,50 administratiekosten bij;

U kunt het totale bedrag in maximaal in VIER (4) termijnen aflossen;

De duur van de termijnen is bespreekbaar, maar uiterlijk een maand tussen twee betalingen;

Het minimum bedrag is €50,00 euro per keer;

U kunt geen extra kosten maken als u nog bezig bent met aflossen, tenzij in overleg met de dierenarts en/of er sprake is van een spoedgeval wat niet langer kan wachten.

Indien u onder bewindvoering staat hebben wij voor een niet spoed eisende behandeling schriftelijk toestemming van uw bewindvoerder nodig.

Derden

Indien iemand anders dan de eigenaar met het dier langs komt gelden dezelfde regels als in deze verklaring zijn opgenomen.

Erbij komt:

er zal altijd direct moeten worden betaald.

Indien de patiëntenkaart van uw dier moet worden doorgestuurd naar

derden gelden de regels te vinden onder artikel 3.

Privacy

Binnen de praktijk hanteren we een privacybeleid waarbij de gegevens van klanten niet zonder toestemming van de eigenaar aan derden gegeven worden. Uitzonderingen gelden bij de volgende instanties: verzekeraars, specialistenklinieken, bewindvoerders, incassobureaus, Virbac (Back Home), NDG, dierencrematoria en Personal Cards (voor de preventieve zorg herinnering). Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende minimaal 5 jaar na de laatste behandeling.

Indien u dit niet wenst kunt u dit bij ons aangeven.

Preventieve zorg

Voor de herinnering van de vaccinaties sturen wij uw naam, postadres en naam van uw dier(en) door naar Personal Card. Indien u dit niet meer wenst kunt u dat bij ons aangeven

24/7 SPOED